Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
vacature
activiteit
Cites

Wat is CITES?

CITES: Het beschermen van de biodiversiteit door internationale samenwerking

In een wereld waarin de biodiversiteit voortdurend wordt bedreigd door menselijke activiteiten en klimaatverandering, is internationale samenwerking essentieel om onze wilde flora en fauna te beschermen.

Eén van de belangrijkste instrumenten voor deze samenwerking is CITES. Het verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten. CITES speelt een cruciale rol bij het behoud van de natuurlijke rijkdommen van onze planeet. En het waarborgen van een duurzame toekomst voor alle levende wezens.

Wat is CITES?

CITES werd opgericht in 1975 en is een internationaal verdrag dat tot doel heeft de internationale handel in bedreigde diersoorten en plantensoorten te reguleren en te controleren.

De naam CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Oftewel het Verdrag over de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten.

Het doel van CITES is om ervoor te zorgen dat de internationale handel in wilde dieren en planten hun voortbestaan niet bedreigt.

Het verdrag streeft ernaar de exploitatie van deze soorten te reguleren. Dit zodat ze niet overmatig worden geëxploiteerd of uitgeroeid door commerciële belangen.

Cites Poster

CITES, het Verdrag over de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, heeft als doel de internationale handel in wilde dieren en planten te reguleren en te voorkomen dat deze bedreigde soorten worden overgeëxploiteerd of uitgeroeid door commerciële belangen.

Hoe werkt CITES?

CITES is gebaseerd op een systeem van vergunningen en certificaten, dat de internationale handel in beschermde soorten reguleert. Het verdrag classificeert diersoorten en plantensoorten in drie bijlagen, afhankelijk van hun bedreigingsniveau:

Bijlage I: Deze bijlage bevat de meest bedreigde soorten, waarbij handel alleen is toegestaan onder strikte beperkingen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan internationale handel worden toegestaan, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek of voor het behoud van de soort.

Bijlage II: Soorten in deze bijlage worden als minder bedreigd beschouwd. Maar handel wordt nog steeds gereguleerd om te voorkomen dat ze in de toekomst een hoger risico lopen. Handel in deze soorten is toegestaan, maar vereist een vergunning die wordt afgegeven door de autoriteiten van het exporterende land.

Bijlage III: Dit is een speciale bijlage waarin een land vraagt om hulp bij het controleren van de handel in bepaalde soorten die van belang zijn voor dat land. Andere aangesloten lidstaten helpen dan bij het reguleren van de handel in deze soorten.

Het succes van CITES is afhankelijk van de medewerking van de aangesloten landen, die bekend staan als verdragspartijen. Op dit moment zijn er meer dan 180 verdragspartijen die CITES ondersteunen en actief bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit.

CITES reguleert internationale handel in beschermde soorten in 3 classificaties, variërend van meest bedreigd tot minder bedreigd. Het succes hangt af van de medewerking van meer dan 180 verdragspartijen die bijdragen aan het behoud van biodiversiteit

Cites Logo

Belang en uitdagingen van CITES

Het behoud van biodiversiteit is van cruciaal belang voor het in stand houden van ecologische balans. En voor het bevorderen van duurzaamheid.

CITES heeft een positieve impact gehad op het behoud van talloze bedreigde soorten door ervoor te zorgen dat internationale handel hun voortbestaan niet in gevaar brengt. Veel iconische soorten, zoals olifanten, neushoorns en tijgers, hebben baat gehad bij de bescherming van CITES.

Toch zijn er ook uitdagingen voor het succes van CITES. De illegale handel in wilde dieren en planten blijft een ernstige bedreiging voor veel soorten. Ondanks de vele inspanningen van het verdrag. Soms zijn de middelen en capaciteit van landen om handhaving af te dwingen beperkt, waardoor illegale handel moeilijk te stoppen is.

Biodiversiteit is essentieel voor ecologische balans en duurzaamheid. CITES beschermt bedreigde soorten, maar uitdagingen zoals illegale handel en culturele invloeden blijven bestaan. Bewustzijn en educatie zijn cruciaal voor het behoud van onze natuurlijke rijkdommen

Daarnaast kunnen culturele, economische en sociale factoren ook van invloed zijn op de naleving van de regels. Sommige landen hebben sterke tradities in het gebruik van bepaalde planten en dieren. Waardoor de controle op de handel een uitdaging kan zijn. Het is daarom van groot belang om bewustzijn en educatie te bevorderen, niet alleen onder regeringen maar ook bij het grote publiek, om het belang van het behoud van biodiversiteit te benadrukken.

Landschildpadden

Nederlandse Huisdier die onder CITES vallen:

CITES omvat een lijst van dieren en planten die onder internationale handelsregulering vallen. De lijst bevat verschillende soorten, waarvan sommige vaak worden gehouden als huisdieren. Enkele van de meest gehouden dieren die op de CITES-lijst kunnen voorkomen, zijn:

Papegaaien: Verschillende soorten papegaaien, zoals de grijze roodstaartpapegaai en de ara, worden vaak gehouden als exotische huisdieren. Deze kleurrijke vogels zijn zeer geliefd vanwege hun intelligentie en vermogen om te praten. Lees hier alles over CITES en Ringplicht bij Parkieten en Papegaaien.

CITES beschermt zowel exotische dieren als planten, waaronder geliefde huisdieren zoals papegaaien en schildpadden. Het verdrag waarborgt hun voortbestaan en reguleert de internationale handel om bedreiging te voorkomen

Schildpadden en landschildpadden: Verschillende soorten schildpadden, zoals de karetschildpad en de doosschildpad, kunnen worden gevonden op de lijst. Schildpadden zijn populaire huisdieren vanwege hun langzame en rustige aard.

Reptielen: Verschillende reptielen, zoals hagedissen en slangen, worden vaak gehouden als huisdieren. Soorten zoals de groene leguaan en de koningsslang kunnen onder de CITES-regelgeving vallen.

Orchideeën: Sommige zeldzame orchideeënsoorten zijn opgenomen in CITES bijlagen, vanwege hun populariteit bij verzamelaars.

Cites Banner 2

Het belang van CITES nogmaals op een rij:

  • CITES is essentieel voor het behoud van de biodiversiteit en het voorkomen van uitsterven van bedreigde diersoorten en plantensoorten.
  • Het verdrag reguleert en controleert de internationale handel in bedreigde soorten, waardoor overexploitatie wordt voorkomen.
  • Door het classificeren van soorten in verschillende bijlagen, zorgt CITES voor een aanpak van bescherming op basis van het bedreigingsniveau.
  • CITES moedigt internationale samenwerking aan tussen meer dan 180 verdragspartijen om gezamenlijk de illegale handel aan te pakken.
  • Veel iconische soorten, zoals olifanten, neushoorns en tijgers, hebben geprofiteerd van de bescherming die CITES biedt.
  • Het verdrag bevordert bewustwording en educatie over het belang van het behoud van biodiversiteit, niet alleen bij regeringen maar ook bij het grote publiek.
  • Ondanks uitdagingen blijft CITES een cruciaal instrument in de strijd tegen illegale handel en het behoud van de natuurlijke rijkdommen van onze planeet.
  • Door duurzame keuzes te maken en te pleiten voor betere handhaving van CITES-regels, kunnen individuen bijdragen aan het behoud van wilde flora en fauna voor toekomstige generaties.

Conclusie

CITES is een belangrijk instrument in de strijd tegen de verwoestende effecten van de illegale handel in bedreigde diersoorten en planten. Het verdrag heeft ons bewust gemaakt van de noodzaak om de rijkdommen van onze planeet te beschermen. En heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het behoud van onze natuurlijke erfenis.

CITES is een krachtig instrument voor het beschermen van onze natuurlijke erfenis en het bevorderen van duurzaamheid. Samen kunnen we de strijd tegen illegale handel aangaan en een positief verschil maken voor de toekomstige generaties en alle levende wezens op aarde.

Toch moeten we als internationale gemeenschap blijven samenwerken om de uitdagingen aan te pakken. En ervoor te zorgen dat de prachtige diversiteit van het leven op aarde behouden blijft voor toekomstige generaties. Als individuen kunnen we ook ons steentje bijdragen door bewust te kiezen voor duurzame producten. En door te pleiten voor een betere handhaving van CITES-regels. Samen kunnen we een positief verschil maken en een duurzamere toekomst creëren voor alle levende wezens op onze planeet.

liaan3

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
vacature
activiteit

Nieuwsbrief inschrijving

Click here to go to the top of the website