Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
vacature
activiteit
Header Foto Avonturia Vijver

Klantenpas

Ara 2
Divider Boomkikker Avonturia

Vanaf heden is het mogelijk om een klantenpas aan te vragen bij Avonturia De Vogelkelder.
Met deze klantenpas kunt u als klant punten sparen bij elke aankoop.
Deze punten worden bij voldoende saldo omgezet in een waardebon welke u kunt gebruiken om de aankopen in de winkel af te rekenen.
Hieronder vindt u de voorwaarden voor het gebruik van de klantenpas.

lees meer
Papiertjes 2
Klantenpas 600x378 Info

Definities

In de algemene voorwaarden wordt met de navolgende termen bedoeld:

Klantenpas: Deze pas kan uitsluitend gebruikt worden in de fysieke winkel van Avonturia De Vogelkelder met uitzondering van Brasserie de Oehoe en Avonturia De Expeditie. Op deze klantenpas, tevens bedoeld voor promotionele en commerciële activiteiten, zit een systeem waarmee u spaarpunten kunt sparen welke u uitsluitend kunt besteden bij Avonturia De Vogelkelder.
Spaarpunten: Dit zijn de punten die uitsluitend door Avonturia De Vogelkelder wordt verstrekt. Met deze punten kunt u sparen voor waardecheques (welke u uitsluitend kunt inleveren voor goederen), afhankelijk van de door Avonturia De Vogelkelder te stellen voorwaarden.

1. Eigendomsrecht


Deze klantenpas blijft te allen tijde eigendom van Avonturia De Vogelkelder. De rechten die u als pashouder aan deze pas kunt ontlenen zijn strikt persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.

2. Geldigheid klantenpas en spaarpunten


Deze klantenpas is uitsluitend geldig in de fysieke winkel van Avonturia De Vogelkelder met uitzondering van Brasserie de Oehoe en Avonturia De Expeditie. Door middel van deze klantenpas kunt u punten sparen. Deze spaarpunten worden alleen verstrekt door Avonturia De Vogelkelder. Met deze spaarpunten kunt u sparen voor waardecheques, welke u uitsluitend kunt inleveren voor goederen in de fysieke winkel van Avonturia De Vogelkelder.

3. Spaarsysteem voor voerbalen


Gekoppeld aan deze klantenpas zit een spaarsysteem voor voerbalen. Dit spaarsysteem betreft een 10 + 1 actie. Avonturia De Vogelkelder heeft merken geselecteerd welke betrokken zijn bij deze actie. Deze merken zijn ingedeeld in verschillende categorieën waardoor enkel de voerbalen binnen elke categorie bij elkaar worden opgeteld. U heeft de mogelijkheid om verschillende balen over verschillende categorieën te sparen. De gespaarde voerbalen worden automatisch op uw klantenpas bijgeschreven welke terug te vinden zijn op uw kassabon.

Papiertjes 2
Speurtocht Flamingo's Acitivteiten Avonturia Pagina Image

4. Punten inwisselen


Avonturia De Vogelkelder zal u tijdig informeren over de inwisselmogelijkheden van de gespaarde punten inclusief de bijbehorende voorwaarden.

5. Aansprakelijkheid bij gebruik klantenpas


Avonturia De Vogelkelder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig risico, zoals verlies, diefstal of fraude, voortkomend uit oneigenlijk gebruik van de klantenpas. Indien van toepassing dient de consument Avonturia De Vogelkelder hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

6. Wijzigingen spaarprogramma


Avonturia De Vogelkelder is te allen tijde gerechtigd het spaarprogramma geheeld of gedeeltelijk te wijzigen. Deze wijzigingen zullen tijdig en duidelijk vooraf bekend gemaakt worden door Avonturia De Vogelkelder.

7. Beëindiging spaarprogramma door Avonturia De Vogelkelder


Avonturia De Vogelkelder is gerechtigd het spaarprogramma te beëindigen. Avonturia De Vogelkelder zal u tenminste 3 maanden van tevoren op de hoogte stellen. De gespaarde punten verliezen hun waarde nadat de termijn van 3 maanden na melding is verstreken.

8. Beëindiging spaarprogramma door de consument


Indien u uw deelname aan het spaarprogramma wenst te beëindigen, dient u dit bij Avonturia De Vogelkelder kenbaar te maken.

9. Correspondentie


Alle correspondentie betreffende het spaarsysteem dient u uitsluitend te richten aan Avonturia De Vogelkelder.

10. Persoonsgegevens


De gegevens die door u worden verstrekt, zullen slechts gebruikt worden voor doeleinden die Avonturia De Vogelkelder in redelijkheid nuttig en/of noodzakelijk acht voor een verantwoorde bedrijfsvoering in de ruimste zin des woords, waaronder het verzorgen van (product)informatie, spaarvoorwaarden en acties.
U heeft recht op inzage in en correctie van de over u opgenomen persoonsgegevens. U verklaart met ondertekening van het aanvraagformulier akkoord te gaan met het gebruik van de persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden. Indien u toch onverhoopt bezwaar mocht hebben tegen het gebruik van deze gegevens voor de aangegeven doeleinden, dan kunt u dit kenbaar maken bij Avonturia De Vogelkelder, waarna de betreffende gegevens uit het registratiebestand verwijderd worden.

11. Wijzigingen


Middels een verhuisformulier kunt u adres-, plaats- en naamswijzigingen of anderszins doorgeven aan Avonturia De Vogelkelder. Het tijdig doorgeven van deze wijzigingen is van belang voor het voeren van een juiste registratie inzake de doeleinden zoals aangegeven onder punt 10. Voor mogelijke onjuiste gegevens hieruit voortvloeiende aanvaardt Avonturia De Vogelkelder geen enkele aansprakelijkheid inzake tijdsgebonden activiteiten betreffende spaarvoordelen en acties.

12. Slotbepaling


Op het spaarprogramma en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met dit spaarprogramma en deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend worden voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter van het arrondissement waaronder Avonturia De Vogelkelder valt, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anderszins voorschrijft.

Divider Liaan 1920x200
Divider 400x300 Left Blad
Click here to go to the top of the website